top of page

KITRY EHS

Een ultraveilige, flexibele, modulaire en evolutieve software !

Santé au travail

Gezondheid op het Werk

Een eenvoudig en volledig medisch dossier, een anamnese in één oogopslag, uw bezoekprotocollen, een web kalender en maken van afspraken via internet, aanpasbare documenten, import van HR-gegevens, import van resultaten van meetapparatuur, gegevensanalyse met behulp van een ergonomisch data analyse tool,  data historisatie, traceerbaarheid van toegang en wijzigingen, beveiliging van persoonsgegevens en bijlagen in de versleutelde database, 2-factorauthenticatie, web vragenlijsten, mogelijkheid tot integratie van spraakdictaten en teleconsultaties, juridische documenten en procedures...

Ordinateur avec un stéthoscope
Accidents de travail et Maladies Professionnelles
AccidentTravail.jpg
Personne tombe d'une échelle

Arbeidsongevallen en Beroepsziekten

Invoeren van gegevens in KITRY EHS of ophalen van informatie uit software van derden, kwalificatie van gebeurtenissen, opvolgen van de dossiers en digitale ongevalsaangifte, waarschuwingen ingeval van incidenten via het web, bijna-ongevallen, analytisch beheer van de dossiers met betrekking tot de werkstations, opzetten van wokflows voor monitoring, produceren van tabellen en statistieken, mogelijkheid tot SCAN-OCR integratie van papieren documenten.

Sécurité au Travail

Veiligheid op het werk

Beheer van werkposten, homogene blootstellingsgroepen, waarschuwingen met actieplannen, workflows en beheer van  "3 groene lichten", risicobeoordeling met de mogelijkheid om verschillende methoden te configureren voor het berekenen van kriticiteitsindicatoren voor gevaarlijke situaties, beheer van chemische producten en risicobeoordeling, luchtkwaliteitsmetingen, web vragenlijsten, gebouwbeheer, brandplannen, historiseren van de organisatiestructuur, web declaratie van gevaarlijke situaties, configureerbare juridische documenten.

Panneau risk and safety
Portail dédié aux gestionnaire
Femme devant un ordinateur

Portaal voor managers

Zicht op diens werknemers, werkposten en risico's op de afdeling, planning van medische afspraken volgens de behoeften van de afdeling, ophalen van het formulier voor gezondheidsbeoordling, rapporten en statistieken...

Portail dédié aux travailleurs

Portaal voor werknemers

Online afspraken plannen, documenten en certificaten delen met het arbeidsgeneeskundig personeel, web vragenlijsten, incidenten melden, beschrijving van de werkpost en kennisgevingen…

bottom of page